Garanti

Garantivillkor 

Diastone ger 5 års garanti på bänkskivor i granit, marmor, kvarts och keramiska material i fall produkten har skadats till följd av bristfälligheter i tillverkningen eller monteringen.

Garantin gäller om:  

 • produktens uppmätning, tillverkning och montering har beställts av Diastone;
 • produkten har använts ändamålsenligt;
 • produkten har fått underhåll enligt underhållsanvisningar, ett regelbundet och för materialet lämpligt underhåll har utförts.

Garantin gäller inte om: 

 • kunden har själv ändrat, flyttat eller reparerat produkten utan att ha rådgjort med en representant av Diastone;
 • bänkskivan har skadats eller slitits till följd av vanlig användning och skadan kan inte förknippas med bristfälligheter i tillverkningen eller monteringen;
 • produkten har använts till ett annat ändamål än det ursprungliga och produkten har till följd av detta fått mekaniska, kemiska eller värmeskador (tex sprickor, repor, flisor, fläckar osv);
 • bänkskivan har fått underhåll som inte motsvarar anvisningarna, felaktiga rengöringsmetoder och ämnen har använts;
 • bänkskivan har fått skador på grund av bristfällig montering av möbler som bänkskivan sitter på;
 • bänkskivan har naturligt förekommande ändringar i textur, mönster, färg och nyans i jämförelse med prover av samma material. Samma gäller för naturligt förekommande linjer som liknar sprickor, repor, avvikelser i ytan, flisor eller små hål och ingjutningar av andra material;
 • hela betalningen för produkten har ej mottagits;
 • produkten har använts av en juridisk person för affärssyften, tex användning i affärslokaler, hotell, underhållningslokaler och dylika.

Vid defekter som har upptäckts under garantins löptid och som omfattas av garantin, ersätter Diastone bänkskivan och genomför en ny montering. Vid ersättning av produkten under garantin, fortsätter den ursprungliga garantiperioden att gälla och den förlängs ej. Om produkten repareras under garantiperiodens löptid, förlängs inte garantin med repareringsperiodens löptid. Garantin kan inte överföras.

Lämnande av garanti är inte samma sak som reklamationshantering. Information om det hittar du i avsnittet Reklamationshantering.