Reklamationshantering

Vänligen fyll i reklamationsformuläret. Vänligen observera att markerade fält är obligatoriska. Du ombes även att bifoga tillräckligt stora och tydliga foton (max. 3MB) av defekten på produkten, en kopia av köpehandlingen och andra eventuella handlingar som intygar orsakad skada. Vi kommer att hantera din reklamation snabbast möjligt inom rimlig tid.