INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY AV VESTANE OÜ

Gäller from 06.08.2018,  version 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Denna Integritetspolicy gäller gentemot varje fysisk kund och användare (nedan kallad: Kunden) som köper produkter och tjänster av Vestane OÜ (nedan kallat: Diastone), bl a via Webbutiken, och besöker företagets webbplats https://diastone.se

Diastone har rätt att ensidigt ändra och komplettera Integritetspolicyn. Den aktuella integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på företagets webbplats.

Integritetspolicyn utgör en väsentlig och integrerad del av de allmänna försäljningsvillkoren av Diastone (https://diastone.se/) och användarvillkoren för Webbutiken.

BEHANDLING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER

Diastone behandlar personuppgifter som Kunden har lämnat in i enlighet med kraven i tillämplig lagstiftning.

Diastone behandlar Kundens personuppgifter för försäljning av Produkter och Tjänster.

Personuppgifter som behandlas omfattar uppgifter som Kunden ombeds att ange vid ingående av Avtalet (för- och efternamn, adress för montering av Bänkskivan, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer).

Personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter är Vestane OÜ, organisationsnummer 12556106, adress Harju län, Saue kommun, Saue stad, Kasesalu tn 10, 76505 Estland.

Diastone lämnar inte ut Kundens personuppgifter till någon tredje part, utom i följande fall:

Till den part som ska utföra mätningen för Bänkskivan (Diastone kan anlita underleverantörer för mätarbeten);

Till leverantören av frakt- eller kurirtjänst i den omfattning som är nödvändig för leverans av Bänkskivan till Kunden;

Till den part som ska utföra monteringen av Bänkskivan (Diastone kan anlita underleverantörer för monteringsarbeten) för att möjliggöra montering av Bänkskivan hos Kunden.

I fall enligt avsnitt 2.5.1, 2.5.2 och 2.5.3 behandlas Kundens personuppgifter uteslutande för försäljning av produkter och tjänster och eventuella personuppgiftsbiträden bör säkra samma skyddsnivå för personuppgifter som Diastone.

Diastone behandlar inte Kundens kortuppgifter.

Vid besök på företagets webbplats kan Diastone samla in icke personrelaterade uppgifter från Kunden såsom datum och tid för besöket, information som laddas ned från webbplatsen, information om webbläsaren och operativsystemet, leverantören av internettjänst och liknande. Dessa uppgifter behandlas anonymt och används för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Kunden har vid var tid rätt att granska sina personuppgifter och begära korrigering eller radering av dessa uppgifter, såvida inte lagen föreskriver annat.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH NÖJDHETSUNDERSÖKNINGAR

Diastone kan med Kundens medgivande använda inlämnade personuppgifter för att sända nyhetsbrev samt information om rabatter, kampanjer och erbjudanden till Kunden och för att genomföra nöjdhetsundersökningar.

Diastone kan använda Kundens personuppgifter och köpstatistik för profilanalys med syfte att bättre förstå Kundens förväntningar och med utgångspunkt i detta erbjuda Kunden bättre produkter och tjänster. Profilering medför aldrig att Diastone fattar några beslut med rättslig verkan gentemot Kunden.

Om Kunden har uttryckt sin önskan att få nyhetsbrev och/eller personliga erbjudanden från Diastone så har Kunden vid var tid rätt att avböja dessa genom att sända ett meddelande om detta till Diastone e-postadress info@diastone.se eller klicka på en därtill avsedd länk som medföljer varje erbjudande.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Diastone webbplats använder sig av cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som automatiskt lagras av webbläsaren i den enhet som användaren använder. Cookies används för insamling av information om hur användaren använder webbplatsen med syfte att erbjuda användaren bättre användarupplevelse.

Följande cookies används på webbplatsen:

sessionscookies för att möjliggöra användning av webbplatsen;

funktionella cookies för att komma ihåg Kundens preferenser på webbplatsen;

första- och/eller tredjepartscookies för visning av användaranpassad reklam och erbjudanden;

tredje parts analyscookies för optimering av marknadsföringskommunikation.

Användaren kan radera och/eller blockera cookies i sin enhet genom att ändra webbläsarens inställningar. Avaktivering av cookies kan dock medföra att webbplatsen inte fungerar som avsett och/eller att vissa funktioner blir otillgängliga för användaren.

Förutom analyscookies använder webbplatsen sig av pixeltaggar (pixel tags, web-beacons) som hjälper att bevaka användning av webbplatsen. Detta innebär inte behandling av några uppgifter som möjliggör identifiering.

KUNDSERVICE

Vid frågor eller reklamation var god kontakta Diastone kundservice: Vestane OÜ, e-post: info@diastone.se, telefon: +372 513 7733.