Underhåll av granitbänkskivor

Granit är ett 100 % naturligt material med unik färg och unikt mönster. Bänkskivorna tillverkas av granit som bryts i stenbrottar i hela världen. Graniten skärs i lämpligt mått och kanterna samt ytan bearbetas. Granitbänkskivorna är hållfasta, värmebeständiga och håller sig vid riktigt underhåll i flera decennier.

Gris Cordoba

Daglig rengöring

I daglig rengöring av granitbänkskivor används en fuktad trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (ph 4-6) rengöringsmedel. Speciella rengöringsmedel för natursten är sura och sådana rengöringsmedel som innehåller blekmedel.

Stenytan är även känslig mot abrasiva material; mikroskador kan uppkomma även antingen av en disksvamp av metall eller eventuell sandkorn som fastnat vid disktrasa.

Att undvika och ta bort fläckar

Granitytan borde noggrant skyddas mot fläckar, och man ska vara särskilt försiktig med bänkskivor av ljusa stenarter. Försök att undvika spilla kemikalier eller frätande ämen på bänkskivan. Observera att på en slipad eller läderartad yta blir repor orsakade av mettalföremål mycket synliga.

Det bästa sättet att undvika fläckar på bänkskivan är att ta bort dem direkt så att de inte hinner torka eller absorberas i stenen. För rengöring räcker det med hushållspapper, vatten och tvättmedel.

Ju längre spillt ämne står kvar på granitytan, destå större är sannollikheten att det orsakar en fläck som är svår att ta bort. För borttagning av svårare fläckar används speciella rengöringsmedel för natursten. Lämpliga rengöringsmedel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel. Vi rekommenderar att tvätta bänskskivan en gång till med rent vatten och tvättmedel efter användning av rengöringsmedel.

Att undvika värmeskador och repor
Trots att graniten är ett mycket repsäkert material, rekommenderas det att alltid använda skärbrädor. Att konsekvent arbeta utan skärbräda skadar både stålbesticken och bänskskivan; glansen på ytan försvinner och sannolikheten för uppkomst av fläckar ökar.

Trots att graniten har en hög värmetolerans, rekommenderar vi att använda speciella värmeunderlag för kärl som kommer direkt från spisen eller ugnen. Värmeunderlagen hindrar även lergrytorna med grovt botten att skada bänskivan.

Lånsiktigt underhåll

Alla bänkskivor har med avsikt att garantera dem en längre livslängd behandlats med ett speciellt impregneringsmedel för att hindra vätskor att absorberas i stenen , och minimera uppkomsten av eventuella fläckar. Beroende på användningsgrad och typ av granit rekommenderas upprepad behandling med ett speciellt impregnerimsmedel för natursten med 1-2 års intervall. Ljusa granitytor måste behandlas en gång om året, mörkare ytor med 1-2 års intervall. Lämpliga medel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel.

17.05.2014