Underhåll av bänkskivor i kvarts

Kvartssten är ett industriellt tillverkat material som innehåller över 90 % naturliga ämnen och i mindre utsträckning andra beståndsdelar för rätt färgton och konsistens. För tillverkning av en bänkskiva skärs kvartsstenen i lämpligt mått och kanterna samt ytan behandlas.

Bänkskivorna i kvarts är hållfasta, vattentäta, enkla att underhålla och håller sig vid riktigt underhåll i flera decennier.

Daglig rengöring

För daglig rengöring av kvartsbänkskivor rekommenderar vi att använda en fuktig trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (ph 4-6) tvättmedel. Speciella rengöringsmedel för kvarts är att föredra och man bör undvika mycket sura och mot abrasiva material.

Att undvika och ta bort fläckar

Försök att skydda kvartsbänkskivorna mot uppkomst av fläckar. Undvik att spilla kemikalier och frätande ämnen på bänkskivan. Det bästa sättet att undvika fläckar är att ta bort eventuellt spilld vätska direkt så att den inte hinner torka eller absorberas i stenen. För rengöring räcker det med hushållspapper, vatten och tvättmedel.

För borttagning av svårare fläckar rekommenderar vi att använda speciella rengöringsmedel för kvartssten. Lämpliga medel finns tillgängliga på Diastone eller i detaljhandel. Det är rekommenderat att efter användning av rengöringsmedel tvätta ytan en gång till med rent vatten och tvättmedel.

Att undvika värme- och repskador

Kvartssten är inte helt värmesäker, dvs. att materialet tål hetta bara under en kortare period och kan sprickas i reslutat av en värmeschock. Bänkskivans yta kan få värmeskador (t.ex. avtryck efter en het kökskärl) då kådan börjar smälta vid hög temperatur. Det är därför strängt rekommenderat att använda värmeunderlag när man ställer heta kökskärl på en bänkskiva som innehåller spegelskärvor (i Diapols produktutbud innehåller dessa material ordet Starlight i sin benämning). Ställ inte heta föremål på kvartsstensytor även för en kortare period.

Trots att kvartsstenen är mycket repsäker rekommenderas det ändå att alltid använda speciella skärunderlag.

Långsiktigt underhåll

Kvartsbänkskivor för inomhusanvändning behöver inte någon impregneringsbehandling eftersom kvarts inte absorberar vätskor. I utomhusförhållanden kan kvartsstenens färg ändras med tid.

Hör av dig till oss!

Få en offert

 

17.06.2021